O spoločnosti

Spoločnosť LUMATEC, s.r.o. vznikla 11.3.2010 ako obchodná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na predaj injektorov a distribúciu kontrastných látok, využívaných v zdravotníckych zariadeniach pri diagnostických vyšetreniach metódou magnetickej rezonancie, počítačovej tomografie a angiografie.

Sme autorizovaným distribútorom injektorov kontrastných látok a  spotrebného zdravotníckeho materiálu renomovanej nemeckej firmy MEDTRON AG. V rámci Slovenskej republiky poskytujeme našim zákazníkom komplexné a kvalitné služby v oblasti ich predaja a inštalácie pre zdravotnícke zariadenia. Samozrejmosťou je záručný a pozáručný servis. Poradenstvo v oblasti rádiodiagnostiky, a s tým súvisiaca podpora odborných a vzdelávacích akcií.

Naša firemná filozofia sa opiera o osobný vzťah k našim zákazníkom a obchodným partnerom, ktorý je pre nás rovnako dôležitý, ako aj naša spoľahlivosť v rámci dodávok a poskytovaných služieb. Rozvoj našej spoločnosti je založený na úzkej vzájomnej spolupráci kooperujúcich partnerov a smeruje k dosiahnutiu spoločného úspechu.