Injektor Accutron HP - jednohlavový injektor

mobilný a presný špecialista pri angiografických a CT vyšetreniach

Mobilné všestranné zariadenie na angiografiu a počítačovú tomografiu

Efektívnejší, rýchlejší a šetrnejší voči pacientovi – takto sa prezentuje vysoko výkonný injektor Accutron HP, ktorý spája dvoch špecialistov v jednom zariadení. Injektor je možné používať v angiografii, ako aj v počítačovej tomografii a umožňuje rýchle a presné podávanie injekcií pod vysokým tlakom, ako aj vytvorenie profilov viacfázového vstrekovania buď v samostatnom, alebo viacnásobnom režime.

Optimalizovaná diagnostika a vysoká úroveň šetrnosti voči pacientovi

Stabilná rýchlosť podávania kontrastnej látky zabezpečuje rovnomerné zvýrazňovanie kontrastnej látky počas celého vyšetrenia.
Injektor Accutron HP zaisťuje bezpečné použitie, ktoré je veľmi šetrné voči pacientovi – aj v pediatrii a počas neurologických zákrokov.
Vďaka stanovenému časovému odstupu medzi začiatkom vstrekovania a zapnutím diagnostického zariadenia možno výrazne obmedziť použitie kontrastnej látky. Šetria sa tým náklady a minimalizuje vystavenie pacienta kontrastnej látke a žiareniu.

 

Presný a ekonomický

Na základe rôznorodých možností použitia injektora Accutron HP a použitia len jedného injektora kontrastnej látky a príslušných spotrebných materiálov – hlavne v prípade používania na interdisciplinárnych oddeleniach – možno výrazne skrátiť trvanie vyšetrenia a ušetriť náklady.
Striekačky (valce) s jednoduchým napĺňaním (ELS) s objemom 200 ml na jednu striekačku sa dajú vložiť do integrovaného držiaka na striekačky s možnosťou ohrevu a tlakovým plášťom.

 

Efektívny, sebestačný a okamžite pripravený na použitie

Injektor Accutron HP, rovnako ako všetky ostatné injektory novej generácie od spoločnosti MEDTRON, je k dispozícii bez akýchkoľvek káblov. Znamená to, že nie sú potrebné káble na zapojenie do elektrickej siete ani káble na obsluhu pomocou diaľkového ovládača. Injektor kontrastnej látky využíva integrované dobíjateľné batérie s veľkým výstupným napätím a rádiom riadený diaľkový ovládač.
Rýchla inštalácia injektora Accutron HP šetrí čas, a preto výrazne prispieva k optimalizácii pracovného výkonu. Vysoko výkonný injektor je teda sebestačný a môže sa používať bez obmedzenia vo všetkých oblastiach použitia, najmä v prípade použitia mobilného C-ramena. Injektor možno obsluhovať bez pomoci.

 

Používateľom naprogramovateľný a intuitívne ovládateľný

Dobre štruktúrované navigačné menu zrozumiteľné bez potreby ďalšieho vysvetľovania, ktoré sa nachádza na jasne štruktúrovanom kontrolnom paneli s dotykovou obrazovkou a ktoré je k dispozícii v rôznych jazykoch, ponúka možnosť veľmi ľahkého  používania a intuitívnej obsluhy.

Vstrekovanie možno vykonávať buď v samostatnom alebo viacnásobnom režime. Bezdrôtové rozhranie (Bluetooth)*, ktoré je dostupné v prípade väčšiny dobre známych zariadení na angiografickú diagnostiku, umožňuje použitie nožného a ručného spínača diagnostického zariadenia. Vďaka spojeniu injektora Accutron HP a zobrazovacieho zariadenia možno obidva systémy spustiť naraz stlačením len jedného tlačidla. Vyšetrovacie postupy možno vykonať rýchlejšie a vystavenie pacienta žiareniu a kontrastnej látke sa výrazne obmedzí.
*voliteľný prvok

 

Angiografia:

Pri použití metódy „roadmapping“ pracuje injektor Accutron HP v samostatnom režime (jedna injekcia).
Vďaka maximálnemu tlaku vstrekovania 83 barov (1 200 psi) v angiografickom režime a vysokej stabilite tlaku pri použití spotrebných materiálov určených konkrétne pre toto zariadenie, umožňuje vysoko výkonný injektor veľmi presné dávkovanie kontrastnej látky.   Navigácia vo viacnásobnom režime (viacero injekcií) umožňuje rýchle a ľahké zapnutie a vypnutie pomocou ručného spínača.

 

Počítačová tomografia:

V režime CT umožňuje injektor Accutron HP podanie viacfázových (1-3 fázy) a programom riadených injekcií. Maximálny tlak vstrekovania 21 bar (305 psi).
Trvanie a odklad až troch fáz si možno zvoliť ľubovoľne.

Spoločnosť LUMATEC, s.r.o. dodáva aj spotrebný materiál konkrétne určený pre injektor Accutron HP

Spotrebný materiál:
http://www.medtron.de/en/ct/ct-verbrauchsmaterial.html

Na stiahnutie:

 

MEDTRON_Product_Catalogue_EN_3.0.pdf

 

datasheet_Accutron_HP_EN.pdf