Injektor Accutron CT-D - dvojhlavový injektor

mobilný a presný špecialista pri CT vyšetreniach

Injektor Accutron CT-D dokonale spĺňa požiadavky týkajúce sa presnosti diagnostiky, šetrnosti voči pacientovi a ekonomickej efektívnosti. Injektor s dvoma hlavami a bez potreby zapojenia do elektrickej siete, ktorý je určený na vstrekovanie kontrastnej látky a fyziologického roztoku pri počítačovej tomografii, sa vyznačuje veľmi pohodlným používaním a najnovšou technológiou riadenia.

Optimalizácia diagnostiky

Presným vstrekovaním injektora Accutron CT-D pomocou dvoch hláv je zabezpečená stabilná rýchlosť podávania kontrastnej látky, a tým aj jej rovnomerné zvýrazňovanie počas celého vyšetrenia. Možnosťou zmeniť koncentráciu kontrastnej látky počas viacfázového vstrekovania je možné dosiahnuť lepšiu diagnostiku (napr. pri CT angiografii).

 

Presnosť, efektívnosť a šetrnosť voči pacientovi

Systém na optimalizované podávanie kontrastnej látky a fyziologického roztoku podstatne skracuje trvanie vyšetrenia a prispieva k výraznému obmedzeniu spotreby kontrastnej látky. Striekačky (valce) s jednoduchým napĺňaním (ELS) s objemom 200 ml sa dajú vložiť do integrovaných držiakov s možnosťou ohrevu. Monitorovanie tlaku v reálnom čase umožňuje používať injektor spôsobom, ktorý je voči pacientovi veľmi šetrný.

 

Efektívny, sebestačný a okamžite pripravený na použitie

Injektor Accutron CT-D, rovnako ako všetky ostatné injektory novej generácie od spoločnosti MEDTRON, je k dispozícii bez akýchkoľvek káblov.
Injektor Accutron CT-D využíva integrované dobíjateľné batérie s veľkým výstupným napätím a rádiom riadeným diaľkovým ovládačom s dotykovou obrazovkou. Pomocou diaľkového ovládača možno injektor ľahko nastaviť v kontrolnej miestnosti. Rýchla inštalácia injektora Accutron CT-D na ktoromkoľvek mieste šetrí čas, a tým výrazne prispieva k optimalizácii pracovného výkonu.

 

Intuitívne ovládateľný  a používateľom naprogramovateľný

Oba valce s kontrastnou látkou a fyziologickým roztokom využívajú ohrev, ktorý možno zvlášť zapnúť i vypnúť a ktorý udržiava konštantnú teplotu predhriatych kvapalín.
Dobre štruktúrované navigačné menu, ktoré je zrozumiteľné aj bez ďalšieho vysvetľovania, ponúka možnosť veľmi ľahkého používania a intuitívnej obsluhy. Na injektore, ako aj na diaľkovom ovládači s dotykovou obrazovkou, je možné zobraziť buď parametre vstrekovania (numericky) alebo krivku tlaku (graficky).
Vďaka funkcii Auto-Hold môže používateľ vopred nastaviť prerušenie vstrekovania medzi jeho dvomi fázami, pričom vstrekovanie môže neskôr pokračovať.

 

Začlenenie do diagnostického procesu

V podobe rozhrania CANopen triedy 4 a otvoreného systémového rozhrania, ktoré možno pripojiť k väčšine dobre známych skenerov, využíva injektor Accutron CT-D bezdrôtové rozhranie, prostredníctvom ktorého ho možno pripojiť k zobrazovaciemu zariadeniu. Diagnostické zariadenie a injektor tak možno kontrolovať súčasne.

Zlepšuje sa tým pohodlie pri obsluhe a znižuje počet možných prevádzkových chýb. Vyšetrovacie postupy je možné vykonať rýchlejšie a vystavenie pacienta radiácii a kontrastnej látke sa podstatne obmedzí.
Profily vstrekovania a skenovací protokol sú spravované spoločne.
Komplexné vyšetrenia pozostávajúce z niekoľkých snímok a fáz vstrekovania sa dajú ľahšie vykonávať.

Spoločnosť LUMATEC, s.r.o. dodáva aj spotrebný materiál konkrétne určený pre injektor Accutron CT – D

Spotrebný materiál:
http://www.medtron.de/en/ct/ct-verbrauchsmaterial.html

Na stiahnutie:

 

MEDTRON_Product_Catalogue_EN_3.0.pdf

 

datasheet_Accutron_CT-D_EN.pdf

 

CT-D_DVI_EN.pdf