Injektor Accutron HP-D - dvojhlavový injektor

mobilný a presný špecialista pri angiografických a CT vyšetreniach

Správne množstvo kontrastnej látky v správnom čase a na správnom mieste – injektor Accutron HP-D s dvomi hlavami sa týmto princípom riadi tak pri používaní počas angiografie, ako aj v počítačovej tomografii. Injektor zabezpečuje rýchle a presné vstrekovanie pod vysokým tlakom – a vďaka svojim dvom hlavám aj úpravu koncentrácie kontrastnej látky pomocou fyziologického roztoku – ako aj vytvorenie profilov viacfázového vstrekovania buď v jednom, alebo viacerých režimoch. Injektor Accutron HP-D spája maximálny výkon a inteligentnú riadiacu technológiu v kompaktnom zariadení vysokej kvality. Injektor s dvomi hlavami, ktorý nie je potrebné zapojiť do elektrickej siete sa navyše vyznačuje veľmi ľahkým spôsobom používania, účinnou riadiacou technológiou a veľmi kompaktným dizajnom.

Optimalizovaná diagnostika a vysoká úroveň šetrnosti voči pacientovi

Stabilná rýchlosť podávania kontrastnej látky zabezpečuje rovnomerné zvýrazňovanie kontrastnej látky počas celého vyšetrenia.
Injektor Accutron HP-D zaisťuje bezpečné použitie, ktoré je veľmi šetrné voči pacientovi aj v pediatrii a počas neurologických zákrokov.
Stanovením časovému odstupu medzi začiatkom vstrekovania a zapnutím diagnostického zariadenia možno výrazne obmedziť použitie kontrastnej látky. Šetria sa tým náklady a minimalizuje vystavenie pacienta kontrastnej látke a žiareniu.

 

Presný a ekonomický

Na základe rôznych možností použitia injektora Accutron HP-D a použitia len jedného injektora kontrastnej látky a príslušných spotrebných materiálov – hlavne v prípade používania na interdisciplinárnych oddeleniach – možno výrazne skrátiť trvanie vyšetrenia a ušetriť náklady.
Systém na optimalizované podávanie kontrastnej látky a fyziologického roztoku skracuje dĺžku spotrebovaného času a prispieva k výraznému zníženiu spotreby kontrastnej látky. Striekačky (valce) s jednoduchým napĺňaním (ELS) s objemom 200 ml sa dajú vložiť do integrovaného držiaka s možnosťou ohrevu a tlakovým plášťom.

 

Efektívny, sebestačný a okamžite pripravený na použitie

Injektor Accutron HP-D, rovnako ako všetky ostatné injektory novej generácie od spoločnosti MEDTRON, je k dispozícii bez akýchkoľvek káblov. Znamená to, že nie sú potrebné káble na zapojenie do elektrickej siete ani káble na obsluhu pomocou diaľkového ovládača. Injektor Accutron HP-D využíva integrované dobíjateľné batérie s veľkým výstupným napätím a jeden alebo v prípade voľby dva rádiom riadené diaľkové ovládače. Rýchla inštalácia injektora Accutron HP-D na ktoromkoľvek mieste šetrí čas, a preto výrazne prispieva k optimalizácii pracovného výkonu. Vysoko výkonný injektor je teda sebestačný a môže sa používať bez obmedzenia vo všetkých oblastiach angiografie, najmä v prípade použitia mobilných C-ramien.Štíhly dizajn umožňuje jeho obsluhu bez pomoci a dokonca sa ním dá ľahko pohybovať nohou.

 

Intuitívne ovládateľný  a používateľom naprogramovateľný

Dobre štruktúrované navigačné menu zrozumiteľné bez potreby ďalšieho vysvetľovania sa nachádza na jasne štruktúrovanom kontrolnom paneli s dotykovou obrazovkou veľkosti 10,4” (k dispozícii v rôznych jazykoch), umožňuje veľmi ľahké používanie  a intuitívnu obsluhu. Vstrekovanie je možné vykonávať buď v samostatnom alebo viacnásobnom režime. Na injektore a aj na diaľkovom ovládači s dotykovou obrazovkou je možné zobraziť buď parametre vstrekovania (numericky) alebo krivku tlaku (graficky). Bezdrôtové rozhranie (Bluetooth)*, ktoré je dostupné v prípade väčšiny dobre známych zariadení na angiografickú diagnostiku, umožňuje použitie nožného a ručného spínača diagnostického zariadenia na to, aby sa injektor Accutron HP-D a zobrazovací systém uviedol do prevádzky stlačením len jedného tlačidla.
*voliteľný prvok

 

Výhody injektora Accutron HP-D v angiografii:

Pri použití metódy „roadmapping“  pracuje injektor Accutron HP-D v samostatnom režime (jedna injekcia).
Navigácia vo viacnásobnom režime (viacero injekcií) umožňuje rýchle a jednoduché zapnutie a vypnutie zariadenia pomocou ručného spínača.
Pri zmene koncentrácie kontrastnej látky pomocou fyziologického roztoku možno optimálnym spôsobom zobraziť rozličné tkanivové štruktúry a vyhnúť sa artefaktom z tvrdnutia lúča.
Vďaka maximálnemu tlaku vstrekovania 83 barov (1 200 psi) a vysokej stabilite tlaku pri použití spotrebných materiálov určených konkrétne pre toto zariadenie, umožňuje vysoko výkonný injektor veľmi presné vstrekovanie kontrastnej látky v angiografickom režime. Odloženie vstrekovania a RTG žiarenia o 0 – 255 sekúnd možno naprogramovať v intervale 0,1 sekundy. Platí to aj pre čas rozbehu, ktorý je od 0,1 do 10 sekúnd. Namiesto zadania rýchlosti prietoku si možno zvoliť zadanie trvania fázy.
V angiografickom režime umožňuje injektor Accutron HP-D vytváranie sekvencií snímok v rámci zobrazovacej diagnostiky jednotlivých sekcií.

 

Výhody injektora Accutron HP-D pri CT:

Potlačením samostatného tlačidla na ručnom spínači možno spustiť funkciu preplachovania pomocou fyziologického roztoku.
Použitie injektora Accutron HP-D na CT vyšetrenia v hybridných operačných miestnostiach: zmenou koncentrácie kontrastnej látky pomocou fyziologického roztoku možno jasnejšie zobraziť cievne steny a tkanivo.
Trvanie a odklad až troch fáz si možno zvoliť ľubovoľne. V režime CT možno odloženie skenovania naprogramovať v intervale 0,1 sekundy na 0 – 255 sekúnd.
Vďaka možnosti preplachovania fyziologickým roztokom sa dá znížiť objem kontrastnej látky a prístroj sa tak môže používať šetrne voči pacientovi, ako to je v prípade bežných injektorov s dvomi hlavami, ktoré sa používajú v počítačovej tomografii.
Maximálny tlak vstrekovania je 21 barov (305 psi) a možno ho naprogramovať po 1 bare na hodnotu 5 až 21 barov (73 až 305 psi).

Spoločnosť LUMATEC, s.r.o. dodáva aj spotrebný materiál konkrétne určený pre injektor Accutron HP - D

Spotrebný materiál:
http://www.medtron.de/en/ct/ct-verbrauchsmaterial.html

Na stiahnutie:

 

MEDTRON_Product_Catalogue_EN_3.0.pdf

 

datasheet_Accutron_HP-D_EN.pdf

 

HP-D_EN.pdf