Injektor Accutron MR

mobilný a presný špecialista pri MR vyšetreniach

V podobe injektora Accutron MR vyvinula spoločnosť MEDTRON ideálny injektor, ktorý je určený na injekčné podávanie kontrastnej látky i fyziologického roztoku pri zobrazovaní magnetickou rezonanciou. Bezkáblový, mikroprocesorom riadený injektor s dvomi hlavami výrazne prispieva k optimalizácii pracovného výkonu a používateľovi pomáha vykonávať kvalitnejšiu diagnostiku.
Rozpoznávaním dvoch striekačiek (valcov) je dosiahnutá vysoká úroveň flexibility.
Stabilnou rýchlosťou aplikácie je zabezpečené rovnomerné zvýraznenie kontrastnej látky počas celého vyšetrenia.

Flexibilné objemy striekačiek - valcov

Do integrovaného držiaka sa dajú vložiť striekačky (valce) s jednoduchým napĺňaním (Easy Loading Syringes, ELS) s objemom 65 alebo 200 ml. Minimalizuje sa tým dĺžka vynaloženého času a šetria náklady.

 

Efektívny, sebestačný a okamžite pripravený na použitie

Injektor Accutron MR, rovnako ako aj všetky ostatné injektory novej generácie od spoločnosti MEDTRON, je k dispozícii bez akýchkoľvek káblov. Je vybavený integrovanými dobíjateľnými batériami s veľkým výstupným napätím a rádiom riadeným diaľkovým ovládačom s dotykovou obrazovkou. Pomocou diaľkového ovládača možno injektor ľahko nastaviť v kontrolnej miestnosti.
Injektor Accutron MR je možné rýchlo nainštalovať aj v existujúcich miestnostiach s MR prístrojom, pretože miestnosti sa to takmer nijako nedotkne.
Vďaka bezdrôtovému prenosu dát je injektor Accutron MR plne mobilný a možno ho obsluhovať v celom prostredí MR.
Použitie bez akýchkoľvek káblov výrazne prispieva k optimalizácii pracovného výkonu.

 

Používateľom naprogramovateľný a intuitívne ovládateľný

Veľmi ľahké používanie jasne štruktúrovaného ovládacieho panelu dotykovej obrazovky
(k dispozícii v rôznych jazykoch)
Dobre štruktúrované navigačné menu zrozumiteľné aj bez ďalšieho vysvetľovania
Doplnková klávesnica na manuálne pohybovanie piestmi a začatie a ukončenie vstrekovania
Možnosť uložiť 80 editovateľných profilov

Spoločnosť LUMATEC, s.r.o. dodáva aj spotrebný materiál konkrétne určený pre injektor Accutron MR.

Spotrebný materiál:
http://www.medtron.de/en/mr/mr-verbrauchsmaterial.html

Na stiahnutie:

 

MEDTRON_Product_Catalogue_EN_3.0.pdf

 

datasheet_Accutron_MR_EN.pdf

 

MR3_2014_EN.pdf