Referencie

Naše služby sme poskytli:

 1. Nemocnica Poprad, a.s. – Injektor Accutron CT
 2. Nemocnica Poprad, a.s. - Injektor Accutron CT - D
 3. Nemocnica Poprad, a.s. - Injektor Accutron HP
 4. Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. - Injektor Accutron CT - D
 5. NsP Spišská Nová Ves, a.s. - Injektor Accutron CT- D
 6. NsP sv. Barbory Rožňava, a.s. - Injektor Accutron CT - D
 7. NsP Partizánske, n.o. - Injektor Accutron CT - D
 8. Hornooravská nemocnica s poliklinikou - Trstená - Injektor Accutron CT - D
 9. NsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš - Injektor Accutron CT - D
 10. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, a.s. - Levoča - Injektor Accutron CT
 11. Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom - Injektor Accutron CT - D
 12. s.r.o. - Diagnostické centrum - Rimavská Sobota - Injektor Accutron MR
 13. Nemocničná a.s. - Malacky - Injektor Accutron MR
 14. Diagnosticum s.r.o. Humenné - Injektor Accutron MR
 15. Poliklinika ProCare , a.s. - Bratislava – Injektor Accutron MR
 16. Inštitút zobrazovacej diagnostiky MRI, s.r.o. – Prevádzka Trnava – Injektor Accutron CT-D
 17. Inštitút zobrazovacej diagnostiky MRI, s.r.o. – Prevádzka Dunajská Streda - Injektor Accutron MR
 18. Nemocnica arm. Generála L. Svobodu Svidník, a.s. – Injektor Accutron CT – D
 19. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec – Injektor Accutron CT - D
 20. Fakultná nemocnica Trenčín – Injektor Accutron CT - D
 21. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov – Injektor Accutron HP
 22. Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota – Injector Accutron CT – D
 23. Poliklinika Sekčov- Prešov - Injektor Accutron MR
 24. Poliklinika Sekčov- Prešov - Injektor Accutron CT - D
 25. Medicínske centrum Nitra spol. s r.o. - Injektor Accutron MR
 26. Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o. – Injektor  CT – D
 27. Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s. – Injektor  CT – D